Chiesa di S.Michele 1739-42

Chiesa di S.Michele 1739-42